top of page

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI
GENEL:
• Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş
verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış
sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
• Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
(RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
• Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
• Satın alınan her bir ürün, 7 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının
gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün
teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
• Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa
garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
• Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu
durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu
bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek
zorundadır.
SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
• Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse,
Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
• Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz
kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün
bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı
teslim aldığı ürünün bedelini satıcıya ödemek zorundadır.
ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM
EDİLEMEZ İSE:
• Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim
edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile
değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep
edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden
itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi
kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde
ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta
içerisinde aktarması olasıdır.
ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
• Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek;
ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo
şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve

sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle
ve saklama koşullarına uygun korunmak zorundadır.
CAYMA HAKKI:
• Teslim edilen Julife ürünlerinde iade seçeneği mevcut değildir.
• İptal veya değişiklik taleplerinin julife'a info@julife.com.tr e-posta adresinden
yazılı olarak gönderilmesi gerekir. Bu talepler Julife tarafından yazılı olarak
yine e-posta ile konfirme edilir. Julife tarafından yazılı konfirmasyon
almadığınız takdirde iptal/değişiklik işlemi gerçekleşmeyecektir.
• Lütfen yazılı konfirmasyon almadığınız talepleri Julife a numaralı
telefondan ulaşarak takip ediniz. Aksi takdirde taleplerinizin yerine
getirilmemesinden Julife sorumlu değildir. Talep ve konfirmasyon takibi
müşterilerimizin sorumluluğundadır

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
Bütün ürünlerimiz alıcının meskenine teslim edilen gıda ve içecek ürünlerinden
oluştuğu ve bu ürünler mesafeli satiş sözleşmesi hukumlerine tabi olmadığından
cayma hakkı kullanımı dışındadır.
TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
• ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü
takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde
faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları
ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın
borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli
ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul
eder.
ÖDEME VE TESLİMAT
• Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, ............, .........,
bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
• Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek
ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online
ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi
gerçekleşecektir.

bottom of page